Nu är det dags för GDPR att träda i kraft!!!

Nu är det dags för GDPR att träda i kraft!!!
Ta gärna del av denna information som rör vårt handhavande av personuppgifter.
Vi följer den nya lagen GDPR .
GDPR eller (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning och börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018 och är mest relevant för dig som privatperson bosatt inom EU/EES. Den ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL).
Du kan läsa mer om GDPR här: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/
Mycket är sig likt, men kraven på hur vi och andra företag får behandla dina personuppgifter skärps. Men vi vill gärna förtydliga och berätta vad denna nya förordning innebär för dig.

http://www.forspeed.se/info/villkor-och-gdpr/

Forspeed AB