Köp- och leveransvillkor

Generellt

När du genomför beställningen innebär det att du godkänner våra köpvillkor. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar, feltryck,och slutförsäljningar i vår web butik , såväl som i alla publicerade annonser och artiklar i alla media. Reservation ges ochså för att bilderna i butiken inte garanterat visar/motsvarar varans exakta utseende/antal.

Vid special order på sådant vi inte har i lager tas en deposition ut motsvarande 50% av totala köpbeloppet, det sätts som en kredit på ditt konto och avräknas på det total beloppet. I de fall kunden inte genomför köpet och varan inte blir utlöst returneras inte depositionen. All ägande rätt till varan tillfaller Forspeed AB i de fall inte full betalning erhållits.

Inga varor sänds ut eller lämnas ut förrän full betalning erhållits.

För att handla hos oss måste du ha fyllt 18 år och handla i ditt eget namn.

Priser

Alla priser anges i svenska kronor, moms ingår i priset med f.n. 25%.
Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna i web/ e-butiken utan föregående avisering. 

Vi reserverar oss för eventuellt felaktigt publicerade priser och i de fall de uppkommer/visas förbehåller vi oss rätten att återkalla/häva köpet 

Betalningsalternativ


- Betalning via PayEx
PayEx Betalningslösningar är PCI-certifierade av Visa och MasterCard. Certifieringen uppnås genom mycket höga krav på system- och nätverkssäkerhet, kontinuerlig övervakning och en mycket sträng säkerhetspolicy. Certifikatet gäller för 12 månader och måste förnyas årligen. Av säkerhetsskäl lagras inte känslig betalningsinformation som exempelvis kortnummer hos butiken. All information som läggs in krypteras istället på betalningssidorna hos PayEx som är säkrade med SSL-certifikat

- Förskottsbetalning

Du betalar in pengar i förväg på vårt bankgiro nr. Efter att du skickat din order i kassan får du information på skärmen samt via E-post hur du går tillväga.

- Swishbetalning

Välj betalsättet swish, bekräfta och slutför köp, gå vidare genom att logga in på din swishapp som är kopplat till ditt telefonnummer som du angivit i kunduppgifterna på ordern, webbutiken sänder nu en anmodan med det belopp som skall betalas till swishappen, du bekräftar summan och köpet genomförs.

Bekräftelse och kvitto på köp kommer till den email adress du angav vid köpet. 

Leveranstid och Lagersaldo

Normal leveranstid är cirka 2-3 dagar. 

Vi reserverar oss för sen leverans som orsakats av fraktbolagets försening av leverans eller omständigheter som vi ej rår på som te x. väder. 

Vi reserverar oss för eventuella fel i lagersaldo, slutförsäljning och leveransförseningar från våra leverantörer.

Leveranssätt

Vi skickar beställningar som paket/brev med de frakt företag vi har avtal med som te x DHL .
Vi tar inte ekonomiskt ansvar för eventuella förseningar beroende på fraktföretaget förfarande.

Frakt

Fraktkostnaden för en beställning debiteras med ett fast belopp 99.00 kr detta sker automatiskt i webbutiken där frakten redovisas i kassan.

Vi reserverar oss för att det fasta fraktpriset kan komma att ändras vid behov.

Den frakt vi erbjuder är DHL Servicepoint eller Schenker , dvs till närmsta utlämningsställe i din närhet som DHL eller Schenker har avtal med.

Vi tar ut en extra avgift för skrymmande paket, postförskott etc.

Varor som hämtas i butik påförs naturligtvis ingen fraktkostnad och väljs genom att kryssa i hämtas i butik då du gör din order.

Eventuella skador på paketen/godset/varorna skall reklameras/anmälas direkt till fraktbolaget.

Du kan själv spåra ditt DHL paket hos

DHL Servicepoint  http://www.servicepointinrikes.se/

Schenker  https://skicka.dbschenker.com/spara/

 

 

Reklamation och returrätt

Det är alltid garanti på de produkter du köper (1 år). Om varan är felaktig emaila oss så snart som möjligt på sales@forspeed.se så vi kan starta ett reklamations ärende.

Om man kan påvisa att det är fabrikationsfel på produkten får man alltid nya delar, däremot gäller inte garantin vid alla typer av förslitningsskador, eller om produkten på något sätt blivit ombyggt eller förändrat från sitt ursprungliga produkt utseende och innehåll.

Kunden har alltid ansvaret att kontrollera varans rätta beskaffenhet innan den monteras eller andvänds/tas i bruk.

Vi undantar oss ochså allt ansvar för merkostnader som kan uppkomma för kunden i samband med felaktig vara. All montering av produkten/produkterna skall ske fackmannamässigt och följa tillverkarens bruksanvisningar. 

Du betalar själv returfrakten.

Faktura/kvitto samt reklamation ärende måste bifogas.

Efter mottagen komplett retur krediteras du inom 1-2 veckor, men majoritet av ärendena hanteras redan inom 3 arbetsdagar från mottagen retur.

Forspeed.se/Forspeed AB ansvarar inte för de om/merkostnader som kan uppkomma i samband med felaktig vara.

(Åberopande av Reklamation/Returrätt gäller ej vid special beställda varor ) 

 

Köp av ljus

Notera när du köper ett ljus accepterar du ansvaret för hur det sköts och andvänds så det inte orsakar skada. Ett brinnande ljus medför ett ansvar och kan aldrig lämnas ensamt. Placera ljuset på en värmebeständig yta och flytta aldrig ett varmt ljus. Håll-Placera ljuset utom räckhåll för barn och djur och saker som kan ta eld. Skötselråd, låt veken vara centrerad i ljuset och trimma veken till 0.5 cm. Sluta bränna ditt ljus när det är en 1cm vax kvar till botten av ljus burken. Som försäljare av ljusen tar vi inte på oss något ansvar för skador på person, djur och egendom i andvändandet av denna produkt. Ditt inköp av denna produkt ses som ett erkännade-godkännande i frånsägande av vårt ansvar.

Ångerrätt

Du har enligt distansavtalslagen rätt att returnera beställda felfria varor utan att ange någon anledning. Meddelande om detta ska lämnas så snart som möjligt, slå oss en signal ellere emaila oss,dock senast inom fjorton (14) dagar från det att varan mottagits. När du åberopar din ångerrätt är det du själv som står för returportot när du skickar tillbaka en varan.

När du sänder tillbaka varan, skall varan och originalförpackningen vara oanvänd i nyskick och inte visa några tecken på att ha varit installerad eller brukad/använd ,dvs oskadd och i nyskick. Varan skall returneras i felfri originalförpackning utan yttre åverkan av tejp eller annat och packas i en ytterförpackning med emballage för att skydda varan i frakten tillbaka till oss. 

Efter mottagen komplett retur krediteras du inom 1-2 veckor, men majoritet av ärendena hanteras redan inom 3 arbetsdagar från mottagen retur.

(Åberopande av Ångerrätt gäller ej vid special beställda varor) Vi följer Konsumentverkets rekommendationer se: Konsumentverket.se

 

Skador på paket och ej uthämtade paket

Upptäcker du skador på paketet skall du omedelbart anmäla detta till postkontoret eller annan transportör och göra en skadeanmälan. Hämta inte ut ett skadat paket! Upptäcker du inte skadan förrän du öppnat paketet, och skadan är av den art att den kan hänföras till postens eller transportföretagets hantering, skall du kontakta dem och göra en skadeanmälan. Om eventuell tvist med posten eller transportföretaget inte kan lösas, tar du kontakt med oss.
Har du beställt och inte hämtar ut din försändelse innan det går i retur till oss (paket ca 1 mån., brev 14 dgr), så fakturerar vi dig 350 kr för vårt arbete med hantering av varorna.

 

Nu är det dags för GDPR att träda i kraft!!!

Ta gärna del av denna information som rör vårt handhavande av personuppgifter.

Vi följer den nya lagen GDPR .

GDPR eller (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning och börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018 och är mest relevant för dig som privatperson bosatt inom EU/EES. Den ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL).
Du kan läsa mer om GDPR här: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

Mycket är sig likt, men kraven på hur vi och andra företag får behandla dina personuppgifter skärps. Men vi vill gärna förtydliga och berätta vad denna nya förordning innebär för dig.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Hos oss samlar vi in och lagrar uppgifter om namn, post- samt leveransadress, organisationsnummer, e-post, och telefonnummer.

Vem är då ansvarig för de personuppgifter vi samlar in hos oss?

Forspeed i Mellerud AB Org nr 556393-8322

Vad är då vårt ändamål med att samla in denna information?

*För att kunna hantera beställning/köp. Leverans (inklusive eventuell avisering och kontakter rörande     leveransen).

*Hantering av betalning.

*Hantering av reklamations- och garantiärenden

Från vilka källor hämtar vi era personuppgifter?

Utöver de uppgifter ni själva lämnar till oss genom att du själv fyller i informationen när du gör köp i vår web shop eller genom telefonassistans, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är: 1) Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.

Vilka kan vi komma att dela era personuppgifter med?

1) Transporter (logistikföretag och speditörer). Leverans, för att kunna leverera dina beställningar måste vi dela viss information med det valda fraktbolaget. Vi delar för- och efternamn samt adress för leverans. E-post och mobilnummer för avisering.

2) Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

3) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

När dina personuppgifter delas sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtal).

Hur länge sparar vi era personuppgifter?

Vi sparar inte era personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Reklam och nyhetsutskick via email

Genom att registrera dig för våra nyhetsmail och kan du vara säker på att alltid få ta del av det senaste.

Om du vill avregistrera från dessa utskick emaila oss på sales@forspeed.se

Ta bort eller ändra information från vår databas

Du kan när som helst begära att få tillgång till dina uppgifter, att få dem rättade eller i vissa fall raderade. Du kan välja att avsluta ditt konto hos oss när som helst, du kommer då inte att kunna logga in och se de beställningar du gjort förut. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer bland annat från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning.

Kontakta oss gärna genom att emaila oss på sales@forspeed.se

Vi hoppas att du känner att vi tar handhavandet av dina personliga uppgifter på stort allvar och hoppas att du känner dig trygg hos oss.

SMS-utskick

Det mobiltelefonnummer du anger i kassan kan komma att användas för SMS-avisering av leverans eller övrig kommunikation som rör din order.