Instrument, Givare & Mätare

Varvräknare, Växlings indicator-lampa, mätare för olja, temperatur, bränsle, laddtryck etc.