Olja, en nödvändig komponent för din motor.

Nästan alla komponenter i en motor är beroende av tillförsel av olja för att smörja, kyla, skydda, täta, och driva på m.m.
Den ger slitagekontroll genom att minimera slitage i motorkomponenter, och förbättra din motors livslängd
Korrosion skydd genom att minimera ytrost i motorkomponenter som uppkommer då man inte nyttjar sitt fordon en längre tid eller från yttre påverkan.
Här nedanför förklarar vi lite enkelt hur oljan verkar i din motor och vad som händer med den i din motor när den utsätts för extrem hetta och påfrestning.
Ventiler och ventiltätningar
Ventiltätningarna funktion i motorn är att förhindra oljan att rinna ner utmed ventilstyrningen utan att ta sig ut i insug eller avgaskanalerna. Oljan stannar kvar där den skall och smörjer komponenter såsom vipparmar stötstänger, kamaxel, kamdrivning, lyftare osv. Oljans funktion är att konditionera tätningar så de inte torkar ut, spricker och läcker samt att kyla ventilerna och hålla rena dem från beläggningar. Beläggningarna försämrar flödet och prestandan i motorn.


Vevaxeltätning
Bakre vevaxels tätning, håller oljan inne i motorn. Oljetrycket ligger här ganska högt då oljepumpen matar mot denna tätning. Oljan konditionerar tätningen från att torka ut, spricka och läcka.

Kolvbult & Undersida kolv
Vevaxeln rör sig i en excentrisk rörelse i motorn, det gör att oljan slungas ut för att träffa (skvättsmörjning)och smörja cylindrar, kolvbultar och undersidan av kolven. Vevaxeln snurrar så snabbt runt, att luft bildar småbubblor i oljan, en slags skum. Om detta skum passerar mellan metallytor slås bubblorna sönder och kontakt mellan metallytorna sker. För att undvika detta tillsätts i oljan ett antiskum medel som hjälper till att lösa upp bubblorna. Oljan innehåller också en tillsats av ett sorts tvättmedel för att hålla kolvbultar och undersida av kolven ren från beläggningar. Beläggningar kan förhindra fri passage av olja och sämre smörjning av motorn.

Vevstake & Ramlager
När kolven rör sig upp och ner i blockets cylinder i hög hastighet skapas ett intensivt tryck på/mellan kolvbult, vevstake lager och ram lager. Det är här viskositeten i oljan spelar en av sina viktiga roller. Oljan fungerar med sina oljemolekyler som en slags flytande film/beläggning, genom att bibehålla en stark yta för vevstakar och vevaxel så de kan rotera utan att få metall mot metallkontakt. Viskositeten ser till att filmens styrka håller.

Kamaxel
Oljefilmen skyddar kamaxel och lyftarna när öppnar och stänger insugs och avgasventilerna från slitage. Här spelar det roll vilka komponenter som finns i tillsatsen i oljan. De med ”flat tapped” Kamaxel behöver tex. ha zinc tillsats.

Kolvar, kolvringar och cylinderlopp
Kolvarna rör sig upp och ner i cylinderloppen, kolvringarna ser till ser till att förbränningskammaren är förseglad och att överflödig olja returneras till oljesumpen. Den extrema hetta som bildas på kolvkronan fördelas ut i cylinderloppen. Oljan bildar här en skyddande film som hjälper till att förhindra slitage. En bra olja förhindrar att kolvringarna får beläggningar och gör att de inte fastnar ihop utan fungerar som de skall.
En dålig olja ger en sämre film som i sin tur resulterar i ett ökat slitage på cylinder väggar tex. (Vändkanter).

Olje gallerier och kanaler
Motorns alla olika kanaler och hålrum är konstruerade för att se till att oljan oför-hindrat kan göra sitt arbete. En olja som blir för tjock i kallt klimat kan förlora sin egenskap dvs. minskad förmåga att flyta runt i smala passager, tex vid kall start. En olja som är av sämre kvalitet förlorar sin egenskap och bryter ihop när den uppnår varma förhållande, tex, när motorn går varm. Oljan bryts ned och klumpar sig och lägger igen passagerna.

Oil Pick-Up, oljesil
Oljepumpen drar upp sin olja genom en finmaskig sil och trycksätter den för att den skall nå ut i alla motorns delar. Oljeslam, klumpar kan lägga igen oljesilen och förhindra att smörjningen till motorn.

Visste ni att:
Både för låg och hög oljenivå i din motornivå genererar utrymme för onödig skum bildning i oljan, och en därigenom en försämrad smörjning/film, så bibehåll rätt oljenivå i din motor
En stor del av slitage på din motor sker vid uppstart beroende på att oljan inte når fram tillräckligt fort till sina komponenter i motorn. Använd rätt olja med rätt tillsatspaket och viskositet.
Viskositeten på din olja, här skall du följa din biltillverkarens råd/ rekommendation.